წარმატებით დაემატა!
მოცემულ მომენტში თქვენს მიერ მითითებული რაოდენობის პროდუქცია არ გაგვაჩნია საწყობში, ამიტომ პროდუქციის რაოდენობა შემცირებული იქნება ხელმისაწვდომ რაოდენობამდე.

HINEFINITY უამიაკო,უსილიკონო საღებავი SHINEFINITY დაგეხმარებათ მიაღწიოთ გრძელვადიან ფერის გლაზუირებას-მოჭიქვას ZERO გაღიავებით და ნულოვანი დაზიანებით, ზუსტი და სასურველი ტონში ფოროვან თმაზეც კი.სად შევიძინო პროდუქტი ?