წარმატებით დაემატა!
მოცემულ მომენტში თქვენს მიერ მითითებული რაოდენობის პროდუქცია არ გაგვაჩნია საწყობში, ამიტომ პროდუქციის რაოდენობა შემცირებული იქნება ხელმისაწვდომ რაოდენობამდე.

პირდაპირი პიგნმენტები COLOR SWITCHპროდუქტი არ არის მარაგში


პირდაპირი პიგნმენტები LONDA PROFESSIONAL COLOR SWITCH COLOR SWITCH

უამიაკო საღებავი ,პირდაპირი პიგმენტი COLOR SWITCH

Color Switch - ტონირების საღებავია 12 ფერისგან და უსასრულო ვარიანტებით

აქვს 4 ძირითადი უპირატესობა

 -ზუსტი დატანება

რაც განპირობებულია  GRIP-ON ტექნოლოგიით.

პირაპირი პიგმენტები წარმოადგენენ კათიონებს და ამავე დროს ნეონიგენური ტიპის არიან.

მათი დიდი ზომის მოლეკულები ვერ აღწევენ თმის ღერის სირმეში და მაგრდებიან კუტიკულას ზედაპირზე.

  - უნივერსალურია.

ყველა ტიპის თმისთვის,ნატურალური,უკვე ქიმიურად დამუშავებული თმებისთვის.

მშრალ   ან სველ თმებზე მუშაობისთვის;

გამოიყენება თავისუფალი  და ფოლგით ტექნიკის დროს.

  -ფერების იოლი კომბონაცია

შერევის ტექნიკა და ვარიაციები უამრავია და მარტივი.

  - სწრაფი შედეგი

დატანებიდან 10 წუთში თვალსაჩინო შედეგი

ყველაზე უფრო მკვეთრი შედეგითვის 20 წუთი დაყოვნება. 


 Color Wheel