ინტენსიურო აღმდგენი ამინო-რეფილერი

კატეგორია: თმის აღდგენა

შრატი, რომელიც აღწევს თმის კორტესის სიღრმეში და ავსებს მას ამინომჟავებით. ექსკლუზიური ფორმულა თმის ინტენსიური აღდგენისთვის.
მოცულობა: 70 მლ

მთავარი ინგრედიენტი: ამინომჟავები 

სალონური სერვისებისთვის