გამასწორებელი ქიმია სუსტი ან შეღებილი თმისთვის.

კატეგორია: აბრეშუმისებური,სწორი თმებისთვის

მსუბუქი საშუალება შეღებილი და სუსტი თმისთვის.
დაყოვნების დრო: გათბობის გარეშე: 5–15 წთ.

კონსისტენცია:კრემი

მოცულობა 200მგ