საგრძნობლად შეთხელებული, საშუალო და სქელი, ბუნებრივი ან ქიმიურად დამუსავებული თმის გამაჯანსაღებელი სისტემა. 1) შამპუნი 2)კონდიციონერი 3) ნიღაბისად შევიძინო პროდუქტი ?