ქიმიური დახევა, შეღებილი ან დაზიანებული თმისთვის

კატეგორია: ელასტიური ლოკონებისთვის

მსუბუქი საშუალება დაზიანებული ან შეღებილი ე თმისთვის.
გაყოვნების დრო: Climazon 7–12 წთ. დრო სითბოს გარეშე: 8–15 წთ.

კონსისტენცია სითხე

მოცულობა: 75მლ, 250მლ