ქიმიური ტალღები ბუნებრივი ან უხეში თმისთვის

კატეგორია: მსუბუქი ლოკონებისთვის

ინტენსიური საშუალება ნორმალური და რთულად დასამორჩილებელი თმისთვის.
დაყოვნების დრო: • Climazon სითბოს ქვეშ დაყოვნების დრო : 10–15 წთ. • სითბოს გარეშე დრო: 15–20 წთ.

კონსისტენცია:სითხე

მოცულობა 75მლ 250მლ