გამასწორებელი ქიმია ბუნებრივი ან უხელი თმისთვის.

კატეგორია: აბრეშუმისებური,სწორი თმებისთვის

ინტენსიური საშუალება ბუნებრივი და უხეში თმისთვის
დაყოვნების დრო: გათბობის გარეშე: 15–25 წთ.

კონსისტენცია: კრემი

მოცულობა 200მგ