აღმდგენი repair


კრავს გაყოფილი თმის ბოლოებს. 

მატებს ბრილიანტის ბრწყინვალებას და ელასტიურობას სუსტ და დაზიამებულ თმას.