გამასწორებელი


ასწორებს, შლის აბურდულ  და ხვეულ თმას.